Pismo reklamacyjne

Witamy w internetowym dziale reklamacji.

Krok I

Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerami tel : 794-104-005 lub 696-707-757, w celu zgłoszenia zaistniałego problemu oraz nakreślenia dalszej ścieżki przebiegu procesu reklamacyjnego.

Krok II

Po wykonaniu tej czynności (podanej w Kroku I) prosimy o pobranie "Pisma reklamacyjnego" i wypełnienie jego zawartości.

Krok III

Ustosunkowanie się do ustaleń zawartych w procesie reklamacyjnym między sprzedającym czyli Firmą PHU CREDO , a kupującym czyli Klientem E-sklepu CREDO (dotyczy Krok I) odnośnie ewentualnego zwrotu towaru i pieniędzy lub wymiany towaru na nowy.

Krok IV

W przypadku zwrotu lub wymiany prosimy o odesłanie zakupionego towaru wraz z wypełnionym protokołem zwrotu oraz pismem reklamacyjnym.
Pismo reklamacyjne można pobrać tutaj